המזונות מופחתים/ מבוטלים במשמורת משותפת אך מה לגבי מדור?

מערכת גירושים – ישראל

מהו תשלום מדור?

תשלומי מדור, אלו תשלומים שעל פי רוב האב צריך להשתתף ולשלם עבור המגורים של הילדים.
האב, צריך לדאוג לכך שהמגורים של הילדים יהיו באותה רמה כפי שהיו לפני הליך הגירושין, כאשר העלויות אינן דווקא לרכישת דירה חדשה, אלא יכול שיהיו לתשלום דמי שכירות, ועד בית, חשמל, ארנונה משכנתא והוצאות אחרות הנדרשות לצורך אחזקת הדירה בה מתגוררים הילדים המשותפים.

האם צריך לשלם מדור גם במשמורת משותפת?

בפסק הדין המפורסם בע"מ 919/15 נקבע כי חובת תשלום המזונות תיקבע ביחס לזמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים וכן להכנסות הצדדים.

את הדרך שבה צריך בית המשפט לנהוג ביחס לתשלומי המדור נקבע ע"י כבוד השופטת ברק ארז באותו פסק דין (עמ' 108-109 לפסק הדין)

  • במשמורת משותפת יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים ולכן הוצאות אלה לא 'יתקזזו' ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים.
  • כל הורה ישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך כי הערכאה הדיונית תקדים ותבחן האם העול הכפול של הנשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים."

כלומר כבוד השופטת ברק ארז ביקשה לקבוע נורמה כי כל הורה יממן את עלות המדור שלו ושל הקטינים בעצמו זאת תוך הסתכלות לאותם מגוון שיקולים של בחינת היכולת הכלכלית של שני ההורים.

על אף קביעה זו כי כל הורה ישא בעלות מדור הקטינים אשר שוהים אצלו, בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו ולעיתים פוסקים העברת תשלומי מדור לאחד הצדדים.

כבוד השופט ארז שני התייחס לסוגייה הזו בפסק דינו בתמ"ש 64031-11-16:

"מחלוקת נפלה בפסיקה גם באשר לאיסורו של הדין האישי בנסיבות של משמורת משותפת והוצאות המוטלות בשווה, שהרי בזמני שהות משותפים צריכים, הן האב והן האם לשכירות ולא תישמע טענה מפי צד, לטעמי, כי השכירות של אחד נמוכה מן השכירות של האחר, שהרי כל אחד רשאי לבוא לעצמו מדור כאוות נפשו."

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות