הילדים מסרבים לקיים קשר עם האבא? מתי ביטול דמי המזונות יבוא בחשבון?

מאת: רונן לגזיאל
אבות גרושים רבים מבקשים להקטין או לבטל את המזונות, בשל יחסים לא טובים עם הילדים. באילו מקרים הבקשות יתקבלו?

אבות גרושים רבים מבקשים להקטין ואפילו לבטל את תשלום מזונות ילדיהם הקטינים.

בטרם מתרעמים על תופעה זו, יש לבחון את הסיבות לבקשת הביטול או ההפחתה ולהבין את המניעים לבקשה.
ראשית נאמר כי ביטול מזונות ילדים הוא עניין נדיר ביותר ורובן המכריע של הבקשות לביטול לא יאושרו על ידי בתי המשפט.


טרם בית המשפט בכלל ידון בבקשה לביטול המזונות יצטרך המבקש להראות לבית המשפט נכונות ומאמצים לחידוש הקשר.
על המבקש ביטול מזונות להגיש בקשה לחידוש קשר או בקשה לאכיפת קיום זמני השהות עם הילדים טרם פנייה להליך של ביטול המזונות.
בית המשפט קודם לדיון על ביטול המזונות יפנה את הצדדים לאבחונים שונים או טיפולים משפחתיים במסגרת פרטית או ציבורית על מנת לבחון מהו הגורם לסרבנות הקשר בין ההורה לילדיו, אם בסיום האבחונים והטיפולים תתקבל תמונת מצב בה האב עשה את כל הנדרש ממנו והוכיח כי רצונו הוא להיות הורה אך זאת נבצר ממנו ושלא באשמתו אזי יתקיים דיון בשאלה האם ניתן להכריז על ילדיו כילדים מורדים.
המושג "בן מורד" (או "בן מרדן"), המתייחס לילד שמסרב לשמור על קשר עם ההורה שאינו המשמורן. כאשר ילד אינו שומר על קשר עם אותו הורה, לא מכבד אותו, ממרה את פיו ואינו מסכים לקיים את זמני השהות שנקבעו – ניתן להגדירו על-פי הדין העברי כ"בן מורד".
סטטוס בן מורד איננו סטטוס קבוע. אם התנהגותו של בן משתנה לטובה, יכול בית המשפט להחזיר את תשלומי מזונות הילדים לשיגרה.


הפחתת דמי מזונות הילדים יכולה להיות זמנית, או במקרים מאד קיצוניים אף קבועה, גם אם יאושר ביטול המזונות, לעולם יהיה הביטול זמני והמזונות יושבו על כנם ברגע שיחסו של הילד כלפי האב ישתנה לטובה.

חלק מהאבות מספרים על סיפורים על מערכות יחסים קשות ובעייתיות עם הילדים, ויש אבות שילדיהם מסרבים לשוחח עימם ואף מנתקים עימם כל קשר.

הסיבה היחידה לאישור בקשה לביטול דמי מזונות היא התנהגות מרדנית קיצונית וחמורה של ילד כלפי אביו, הכוללת סירוב מוחלט להיפגש עמו, אלימות מילולית מצד הילד, זלזול באב וחוסר כבוד מופגן כלפיו. בפסקי הדין מכונים ילדים כאלה כ"סרבן קשר" או "בן מורד" אך הדין חל, כמובן, גם על בנות.

לבתי המשפט הגיעו בקשות רבות לביטול מזונות לילדים "מורדים", ורובם המכריע נדחה באופן חד משמעי, משום שמדובר בסנקציה בעלת משמעויות כלכליות ורגשיות קשות לכל הנוגעים בדבר. בפעמים הבודדות בהם אושר ביטול המזונות הצליח האב להוכיח שלושה דברים: האחד, כי מתקיימת כלפיו מרדנות חריפה שביטויה בולטים, גסים ועולבים ומקורה בילד עצמו ולא בהסתה של האם או הזנחה של האב; השני, שכל הניסיונות לשקם את היחסים עם הילד עלו בתוהו שלא באשמת האב; והשלישי, שהילד לא יסבול מחסור וצרכיו הבסיסיים לא ייפגעו עקב ביטול המזונות.

* אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות