האישה טענה שהאבא מסוכן מינית לבתו, אך לא שיתפה פעולה עם מכון הבדיקה – ביהמ"ש התרעם וקנס אותה

מערכת גירושים – ישראל  

לאחרונה פורסם פס"ד של ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה, כבוד השופטת שלי אייזנברג בהליך בו האישה טענה בבית המשפט כי האב מסוכן מינית לבתו וביקשה לשנות את הסדרי המשמורת וזמני השהות בהתאם לכך עד שתיבחן בקשתה.

(הצדדים מקיימים משמורת משותפת)

בית המשפט לא קיבל את עמדתה ולכן עתרה האישה לבית המשפט המחוזי וזה האחרון הורה להחזיר את התיק לבית המשפט למשפחה שיורה על מינוי מומחה למסוכנות ובהתאם למסקנות שיוגשו על ידו תוכרע סוגיות המשמורת וזמני השהות.

האישה סירבה לשאת בתשלום עבור הערכת המסוכנות. בקשתה נדחתה ומשלא מצאה חן בעיניה החלטת בית המשפט ביקשה לפסול את השופטת הדנה בתיק, כאשר בקשתה נפסלה היא עתרה לפסילת השופטת לבית המשפט העליון, גם בקשתה זו נפסלה והיא חויבה ב 10,000 ש"ח הוצאות משפט.

גם על מינוי המומחה ועל נשיאת נטל שכר הטרחה ערערה האישה לבית המשפט המחוזי. וגם שם נדחתה עתירתה והיא חויבה בהוצאות ע"ס 5,000 ש"ח.

השופטת א. אלון כתבה: "ומצופה היה שנוכח טענות המבקשת כלפי המשיב, תהיה היא זו שתפעל במרץ  על מנת שחוות דעת המומחה ומסקנותיו יונחו לעיני בימ"ש קמא."

כלומר האישה טוענת כי בתם המשותפת של הצדדים נמצאת בסיכון מצד אביה, אך איננה פועלת במלא המרץ על מנת שטענותיה ישמעו.

כאשר חזר התיק לבית המשפט למשפחה השופטת נתנה לאשה "דד ליין" לשתף פעולה עם המומחה שמונה ולשאת במחצית שכ"ט ומשלא תעמוד בזמן שהוקצב לה היא תישא בקנס כספי ובחיוב הוצאות שכ"ט לטובת האב.

האשה כאמור שוב לא שיתפה פעולה ובית המשפט מחק את עתירתה בטענה כי: "נוכח העדר שיתוף הפעולה של המשיבה  וסיכולה את ההליך המשפטי, רואה בה ביהמ"ש כמי שחזרה בה מכל טענותיה"

"סבורה אני כי התנהלותה של המשיבה מאז ניתן פסק הדין על ידי בית המשפט המחוזי הביאה להימשכות ההליך שלא לצורך, כאשר בית המשפט נדרש חדשות לבקרים לבקשות ותגובות, בה בעת שפסק דינו של בית המשפט המחוזי אינו מבוצע בעטיה של המשיבה. נוכח התנהלות זו שהביאה להתמשכות ההליך מזה שנה תמימה, ראוי לחייב את המשיבה בהוצאות, הן לטובת המבקש והן לטובת אוצר המדינה".

וחייב את האישה ב 5,000 ש"ח קנס לטובת אוצר המדינה ו 5,000 ש"ח עבור הוצאות לטובת האב.

בסה"כ חויבה האישה ב 25,000 ש"ח הוצאות בגין ניהול ההליך בבתי המשפט השונים.

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות