גבר שעבר תאונה, הפך לחסר בית שמתגורר בהוסטל. ביקש להפחית מזונות, מה פסק בית המשפט?

מערכת גירושים ישראל

בבית המשפט בפתח תקווה ניתן פסק דין ע"י כבוד השופטת אפרת ונקרט בתיק בו הגיש אב תביעה להפחתת מזונות בגין שינוי נסיבות בגלל מצבו הבריאותי והכלכלי.

הצדדים הינם בני זוג לשעבר אשר להם קטינה כבת 4 הנמצאת במשמורת אימה.

הגבר טען בפני בית המשפט שחל שינוי נסיבות משמעותי הן במצבו הכלכלי, הן במצבו הבריאותי והן במצבו האישי. שינוי שלטענתו מצדיק הפחתת סכום המזונות שנקבע בהסכם.

 לטענתו מצבו הלך והתדרדר. לנוכח המשבר ביחסי הצדדים והיותו של התובע חסר משפחה בארץ שאינו דובר את השפה, החל התובע בשימוש בסמים, נעצר והוטלו עליו עבודות שירות. 
התובע אף פוטר מעבודתו בעקבות מעצרו בנוסף לכך, בעקבות תאונה שעבר התובע, הוא אינו יכול לעבוד כיום בעבודות פיזיות.

התובע מתגורר כיום בהוסטל באופן זמני ומתקיים מהבטחת הכנסה בשיעור של 1,791 ₪ לחודש וכן מקבל סך של כ – 1,000 ₪ ממשרד השיכון לסיוע בדיור אשר משולמים 
ישירות לידי ההוסטל.

לאחר שבחנה השופטת את מצבו הכלכלי והבריאותי של התובע, קבעה השופטת כי אכן חל שינוי נסיבות מהותי בעניינו של התובע: 

"חרף טענות הנתבעת, דומה כי לא יכולה להיות מחלוקת בדבר שינוי הנסיבות הכלכלי 
המהותי שהתרחש ממועד חתימת הסכם הגירושין ועד למועד הגשת תביעתו של התובע. 
בעת החתימה על ההסכם עבד התובע בעבודה מסודרת והשתכר סך של כ 4,200 ₪ וכעולה מפרוטוקול הדיון בעת אישור ההסכם אף ציפה להשתכר יותר בעתיד, שכן אמר בדיון שככל 
שיתאפשר ישלם אף יותר מדמי המזונות עליהם הוחלט. בעוד כיום התובע אינו עובד 
ומתקיים מקצבת אבטחת הכנסה וסיוע בדיור ממשרד השיכון

הנה כי כן, מחד חלה ירידה משמעותית במצבו של התובע ובהכנסותיו ומנגד חלה עליה 
דרמטית במצבה הכלכלי של האם, שינויים מהותיים המצדיקים בחינת שיעור החיוב 
במזונות, גם ככל שקביעת המזונות הייתה בדרך של הסכם. על כך אוסיף, כי לא התרשמתי 
כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב, ומצאתי את דברי התובע כי אכן קיווה להשתכר יותר 
בעתיד אמינים".

באופן מאוד מוזר החליטה השופטת לאמוד את צורכי הקטינה באופן שרירותי על ע"ס של 2,500 ש"ח זאת על אף שהדברים לא נבדקות ולא הוכחו, ואף בהסכם שחתמו הצדדים, צורכי הקטינה הוסכמו על סך של 2,200 ש"ח.

 

לבסוף פסקה השופטת כי המזונות יופחתו לסך של 1,200 שח לשנה הראשונה, 1,400 ש"ח עד לשנת 2025, והחל משנת 2025 ועד לגיל 18 יעמדו דמי המזונות על סך של 1,600 ש"ח.

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות