הרב ישי בוכריס

הרב ישי בוכריס (בית הדין האזורי אשקלון)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב ישי בוכריס

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

72.00%
נטה לטובת האשה
16.00%
נהג בשיוויון מלא
12.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

77.27%
גבוה מהממוצע
13.64%
ממוצע
9.09%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

70.83%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
25.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
4.17%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

80.95%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
19.05%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

57.14%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
28.57%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
14.29%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.