הרב יצחק אושינסקי

הרב יצחק אושינסקי (בית הדין האזורי ירושלים)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב יצחק אושינסקי

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

71.43%
נטה לטובת האשה
25.00%
נטה לטובת הגבר
3.57%
נהג בשיוויון מלא

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

56.00%
ממוצע
28.00%
גבוה מהממוצע
16.00%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

73.91%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
17.39%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
8.70%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

80.77%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
11.54%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
7.69%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

37.50%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
37.50%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
25.00%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.