רב חיים בזק

רב חיים בזק (בית הדין האזורי צפת)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב חיים בזק

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

75.00%
נטה לטובת האשה
13.64%
נהג בשיוויון מלא
11.36%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

66.67%
גבוה מהממוצע
27.27%
ממוצע
6.06%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

83.87%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
12.90%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
3.23%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

87.50%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
12.50%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

75.86%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
13.79%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
10.34%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.