כבוד השופט אורן אליעז

שופט לענייני משפחה בית משפט השלום בירושלים

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופט אורן אליעז

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

46.67%
נהג בשיוויון מלא
33.33%
נטה לטובת האשה
20.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

46.15%
ממוצע
30.77%
גבוה מהממוצע
23.08%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

40.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
30.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
30.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

61.54%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
30.77%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
7.69%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

71.43%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
14.29%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
14.29%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.