השופט מחמוד שדאפנה

שופט לענייני משפחה בית משפט משפחה בשלום נצרת

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופט מחמוד שדאפנה
שופט לענייני משפחה בית משפט משפחה בשלום נצרת

הודעה ! סקר זה מבוצע על ידי גולשים, לא ניתן להצביע יותר מפעם אחת.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

57.14%
נהג בשיוויון מלא
23.81%
נטה לטובת הגבר
19.05%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

41.67%
ממוצע
33.33%
נמוך מהממוצע
25.00%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

50.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
35.71%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
14.29%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

70.59%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
23.53%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
5.88%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

70.00%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
25.00%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
5.00%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.