השופטת שלי אייזנברג

סגנית נשיא בית משפט משפחה בשלום חיפה

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת שלי אייזנברג

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

46.15%
נהג בשיוויון מלא
30.77%
נטה לטובת האשה
23.08%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

50.00%
ממוצע
41.67%
נמוך מהממוצע
8.33%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

50.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
35.71%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
14.29%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

83.33%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
16.67%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
0.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

72.73%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
27.27%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
0.00%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.