השופטת קרן גיל

שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת קרן גיל

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

68.18%
נטה לטובת האשה
22.73%
נטה לטובת הגבר
9.09%
נהג בשיוויון מלא

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

65.22%
גבוה מהממוצע
21.74%
נמוך מהממוצע
13.04%
ממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

77.27%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
13.64%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
9.09%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

59.09%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
31.82%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
9.09%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

38.10%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
33.33%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
28.57%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.