השופטת נלי רוסמן גליס

שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת נלי רוסמן גליס

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

36.84%
נטה לטובת הגבר
36.84%
נטה לטובת האשה
26.32%
נהג בשיוויון מלא

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

46.15%
גבוה מהממוצע
38.46%
ממוצע
15.38%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

40.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
40.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
20.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

40.00%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
33.33%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
26.67%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

53.33%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
26.67%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
20.00%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.