השופטת מירה דהן

סגנית נשיא בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת מירה דהן

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

46.15%
נהג בשיוויון מלא
30.77%
נטה לטובת האשה
23.08%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

69.23%
ממוצע
30.77%
גבוה מהממוצע
0.00%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

46.15%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
30.77%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
23.08%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

53.85%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
30.77%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
15.38%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

35.71%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
35.71%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
28.57%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.