השופטת מיכל ברדנשטיין

שופטת בית משפט לענייני משפחה בירושלים

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת מיכל ברדנשטיין

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

41.18%
נהג בשיוויון מלא
29.41%
נטה לטובת הגבר
29.41%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

54.55%
נמוך מהממוצע
27.27%
ממוצע
18.18%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

42.11%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
31.58%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
26.32%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

44.44%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
27.78%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
27.78%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

47.37%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
36.84%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
15.79%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.