השופטת חני שירה

שופטת לענייני משפחה בית משפט השלום ראשל"צ

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת חני שירה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

45.45%
נמוך מהממוצע
41.82%
גבוה מהממוצע
12.73%
ממוצע

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

50.98%
נטה לטובת הגבר
37.25%
נטה לטובת האשה
11.76%
נהג בשיוויון מלא

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

43.64%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
38.18%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
18.18%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

39.62%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
33.96%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
26.42%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

48.89%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
26.67%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
24.44%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.