השופטת ורד שביט פינקלשטיין

שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

38.10%
נטה לטובת הגבר
38.10%
נהג בשיוויון מלא
23.81%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

42.11%
נמוך מהממוצע
36.84%
ממוצע
21.05%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

45.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
40.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
15.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

50.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
44.44%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
5.56%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

55.00%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
35.00%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
10.00%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.