השופטת אפרת ונקרט

שופטת בית משפט למשפחה פתח תקוה

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת אפרת ונקרט

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

70.00%
נטה לטובת האשה
15.00%
נהג בשיוויון מלא
15.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

75.00%
גבוה מהממוצע
15.00%
נמוך מהממוצע
10.00%
ממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

70.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
20.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
10.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

50.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
45.45%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
4.55%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

52.17%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
26.09%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
21.74%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.