השופטת איריס אסל

שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת איריס אסל

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

45.45%
נהג בשיוויון מלא
36.36%
נטה לטובת הגבר
18.18%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

54.55%
ממוצע
36.36%
גבוה מהממוצע
9.09%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

50.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
40.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
10.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

54.55%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
36.36%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
9.09%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

90.91%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
9.09%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
0.00%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.