השופטת איריס אילוטוביץ' סגל

שופטת בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת איריס אילוטוביץ' סגל

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

52.94%
נטה לטובת הגבר
23.53%
נהג בשיוויון מלא
23.53%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

58.82%
ממוצע
29.41%
נמוך מהממוצע
11.76%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

50.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
25.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
25.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

41.18%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
29.41%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
29.41%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

47.06%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
29.41%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
23.53%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.