השופטת איריס אילוטוביץ' סגל

שופטת בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת איריס אילוטוביץ' סגל

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

46.15%
נטה לטובת הגבר
30.77%
נהג בשיוויון מלא
23.08%
נטה לטובת האשה

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

69.23%
ממוצע
23.08%
נמוך מהממוצע
7.69%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

66.67%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
16.67%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
16.67%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

38.46%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
38.46%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
23.08%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

53.85%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
30.77%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
15.38%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.