השופטת אורית בן-דור ליבל

שופטת לענייני משפחה בית משפט השלום ירושלים

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת אורית בן-דור ליבל

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

44.83%
נהג בשיוויון מלא
37.93%
נטה לטובת האשה
17.24%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

48.00%
ממוצע
32.00%
גבוה מהממוצע
20.00%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

65.38%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
30.77%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
3.85%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

43.48%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
30.43%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
26.09%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

50.00%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
45.45%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
4.55%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.