השופטת אביבית נחמיאס

שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום צפת

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד השופטת אביבית נחמיאס

האם כבוד השופט/ת נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

53.85%
נהג בשיוויון מלא
46.15%
נטה לטובת האשה
0.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד השופט/ת פוסק/ת בעניין המזונות?

46.67%
ממוצע
40.00%
גבוה מהממוצע
13.33%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד השופט/ת בעניין המשמורת?

42.86%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
35.71%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
21.43%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד השופט/ת פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

46.67%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
40.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
13.33%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד השופט/ת מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

50.00%
השופט מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
25.00%
השופט לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
25.00%
השופט בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.