הרב שחור יהודה

הרב שחור יהודה, בית הדין האזורי רחובות

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב שחור יהודה

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

76.47%
נטה לטובת האשה
17.65%
נהג בשיוויון מלא
5.88%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

56.41%
ממוצע
30.77%
גבוה מהממוצע
12.82%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

60.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
25.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
15.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

57.14%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
23.81%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
19.05%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

81.25%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
12.50%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
6.25%
פסק בידיוק כפי ההלכה.