הרב ציון בוארון

הרב ציון בוארון (בית הדין האזורי ירושלים)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב ציון בוארון

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

66.67%
נטה לטובת האשה
33.33%
נהג בשיוויון מלא
0.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

71.43%
ממוצע
28.57%
נמוך מהממוצע
0.00%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

77.78%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
22.22%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
0.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

86.67%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
13.33%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

57.14%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
28.57%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
14.29%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.