הרב ציון אלגרבלי

הרב ציון אלגרבלי (בית הדין האזורי ירושלים)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב ציון אלגרבלי

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

72.73%
נטה לטובת האשה
18.18%
נהג בשיוויון מלא
9.09%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

90.00%
ממוצע
10.00%
נמוך מהממוצע
0.00%
גבוה מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

81.82%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
18.18%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
0.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

100.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
0.00%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

75.00%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
25.00%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
0.00%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.