הרב פרדס שניאור

הרב פרדס שניאור, בית הדין האזורי נתניה

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב פרדס שניאור

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

60.71%
נטה לטובת האשה
25.00%
נהג בשיוויון מלא
14.29%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

57.69%
גבוה מהממוצע
42.31%
ממוצע
0.00%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

57.14%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
28.57%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
14.29%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

66.67%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
33.33%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
0.00%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

64.29%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
35.71%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.