הרב עזרא בר שלום

הרב עזרא בר שלום (בית הדין הגדול)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב עזרא בר שלום

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

88.24%
נטה לטובת האשה
11.76%
נהג בשיוויון מלא
0.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

61.90%
ממוצע
23.81%
גבוה מהממוצע
14.29%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

80.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
13.33%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
6.67%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

84.21%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
10.53%
פסק בידיוק כפי ההלכה.
5.26%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

38.46%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
38.46%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
23.08%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.