הרב מרוה יצחק

בית הדין האזורי תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב מרוה יצחק

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

58.33%
נטה לטובת האשה
25.00%
נהג בשיוויון מלא
16.67%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

42.86%
ממוצע
35.71%
גבוה מהממוצע
21.43%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

67.57%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
16.22%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
16.22%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

61.54%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
23.08%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
15.38%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

65.79%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
34.21%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.