הרב מרוה יצחק

בית הדין האזורי תל אביב

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב מרוה יצחק

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

60.87%
נטה לטובת האשה
21.74%
נהג בשיוויון מלא
17.39%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

40.74%
ממוצע
37.04%
גבוה מהממוצע
22.22%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

69.44%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
16.67%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
13.89%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

64.00%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
20.00%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
16.00%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

64.86%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
35.14%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.