הרב יצחק מאיר בן־מנחם

הרב יצחק מאיר בן־מנחם (בית הדין הגדול)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב יצחק מאיר בן־מנחם

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

70.00%
נטה לטובת האשה
20.00%
נטה לטובת הגבר
10.00%
נהג בשיוויון מלא

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

56.52%
ממוצע
30.43%
גבוה מהממוצע
13.04%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

84.62%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
15.38%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
0.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

75.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
25.00%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

46.67%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.
33.33%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
20.00%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.