הרב חגי איזירר

הרב חגי איזירר (בית הדין הגדול)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב חגי איזירר

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

87.50%
נטה לטובת האשה
12.50%
נטה לטובת הגבר
0.00%
נהג בשיוויון מלא

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

50.00%
ממוצע
35.71%
גבוה מהממוצע
14.29%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

88.89%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
11.11%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא
0.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

100.00%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
0.00%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

63.64%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
27.27%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
9.09%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.