הרב בנימין אטיאס

הרב בנימין אטיאס (בית הדין האזורי תל-אביב - יפו)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב בנימין אטיאס

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

69.23%
נטה לטובת האשה
23.08%
נהג בשיוויון מלא
7.69%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

61.54%
ממוצע
38.46%
גבוה מהממוצע
0.00%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

90.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
10.00%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
0.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

91.67%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
8.33%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
0.00%
פסק בידיוק כפי ההלכה.

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

50.00%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
41.67%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
8.33%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.