הרב אליהו בקשי דורון

הרב אליהו בקשי דורון (בית הדין הגדול)

ענו על כל השאלות, יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה, ולאחר מכן לחצו על כפתור הצבע.

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

תוצאות סקר הגולשים אודות כבוד הדיין הרב אליהו בקשי דורון

האם כבוד הדיין נהג/ה בצדדים באופן שיוויוני בניהול ההליך?

68.75%
נטה לטובת האשה
31.25%
נהג בשיוויון מלא
0.00%
נטה לטובת הגבר

כיצד כבוד הדיין פוסק/ת בעניין המזונות?

65.63%
ממוצע
21.88%
גבוה מהממוצע
12.50%
נמוך מהממוצע

כיצד פוסק כבוד הדיין בעניין המשמורת?

85.71%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאמא
14.29%
משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה
0.00%
משמורת וזמני שהות מורחבים לאבא

האם כבוד הדיין מאמץ באופן "עיוור" את המלצות הרווחה?

66.67%
הדיין לא מקבל את ההמלצות הרווחה.
16.67%
הדיין מקבל באופן "עיוור" את ההמלצות.
16.67%
הדיין בוחן אותן, ומחליט ע"פ שיקול ענייני.

האם כבוד הדיין פסק בהתאם להלכת העליון בע"מ 919/15

46.15%
התייחס להלכה אבל פסק באופן לא שיוויוני.
30.77%
לא התייחס להלכת העליון ולא פסק לפיה
23.08%
פסק בידיוק כפי ההלכה.