קטגוריות
בית דין רבני בית משפט לענייני משפחה מזונות

דייני בית הדין הרבני הגדול – "המחקרים האחרונים בנושא המזונות מוטים אג'נדה"

מערכת גירושים ישראל

בפסק דין שהיה על פניו אמור לעסוק בעניינים שבשגרה על גובה המדור שישלם גבר לגרושתו בחרו הדיינים בבית הדין הרבני הגדול שבירושלים הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב צבי בן יעקב להביע את משנתם ותפיסת עולמם בכל הנוגע למחקרים האחרונים בנושא גובה המזונות שמוטל כיום על גברים בלבד.

כזכור לאחרונה פורסמו מספר מחקרים בנוגע לסכומים הנפסקים כיום בבתי המשפט למשפחה וכן בבתי הדין הרבניים, המחקרים פרי עיטם של פורום קהלת וכן של דיין בית הדין הרבני ברחובות הרב אוריאל אליהו קבעו בצורה מאוד נחרצת כי המזונות שנפסקים עבור מזונות ילדים שאותם משלמים אבות יהודים הינם גבוהים לאין שיעור מעלותם בפועל.

בפסק הדין שפורסם כעת מביעים דייני בית הדין הגדול את דעתם על מחקרים אלו בצורה מאוד בוטה ומשתלחת:

"כבר הבענו כמה פעמים את דעתנו שהטבלאות והמחקרים אינם משקפים את המציאות שכל אחד מאיתנו מכיר מהנהגתו האישית"

"ברור שמי שיפסוק לפי המחקרים המדעיים, ללא בחינת הנחות המחקר ויכולת התממשותם במציאות היום־יומית עשוי לגזור על הילדים חיי עוני וסבל כלכלי"

"הסטטיסטיקה בנויה על הצהרות שאזרחים מוסרים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתונים אלה אינם תמיד מלאים ואינם עולים בקנה אחד עם העובדות והמציאות"

"מחקר חדש של כבוד הגר"א אליהו, דיין בית הדין בנתניה, שבו נאספו נתונים משישה גופים מקצועיים, ביניהם גם גופי הכלכלה החשובים במשק, מחלקת המחקר של בנק ישראל בשיתוף האוניברסיטה העברית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות המיסים. זאת בנוסף למחקר מקיף של הכלכלן הראשי של משרד האוצר (לשעבר) ד"ר מיכאל שראל והכלכלן אריאל קרלינסקי מפורום קהלת לכלכלה עם המשפטן ד"ר יואב מזא"ה.

כל הגופים הנ"ל חשובים ומכובדים אבל לצערנו התחשיבים מוטי אג'נדה ומסלפי הלכה"

בסיום פסק דינם של הדיינים הם אפילו עקצו את האבא באמירה שממש לא מכבדת את עצמם ולא את הנושא בו הם אמורים לדון ללא משוא פנים:

"ואין האב יכול לטעון "יבוא אליי ואתן לו מדור", כשטובתו היא שישהה עם אימו. אנחנו מקווים שבמקרה זה המשמורת המשותפת אכן משרתת את טובת הילדים ולא את אג'נדת טובת הכסף של האב."

באמירה זו של הדיינים שהם מקווים שהמשמורת המשותפת תשרת את הילדים ולא את "אג'נדת טובת הכסף של האב" הם מתדלקים את שיח השנאה כנגד אבות רבים וטובים שבסה"כ רוצים לגדל את ילדיהם ומואשמים חדשות לבקרים כי הם מעדיפים את הכסף על פני הילדים שלהם.

נראה כי דייני בית הדין הגדול בהחלט חצו קו אדום באמירה זו.

קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה

עיתונאי שבהליך גירושים ביקש לחשוף מחדלים של מערכת המשפט טוען שהושתק ע"י הנהלת בתי המשפט

עיתונאי ששמו לא הותר לפרסום אשר מועסק בעיתון "הארץ" נקלע להליך גירושים מאם בנו יחידו, וההליכים בניהם התנהלו באולמה של כבוד השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר מבית המשפט למשפחה בתל אביב החליט כי הוא מעוניין לחשוף את "המחדלים של מערכת המשפט שדנה בענייני משפחה". 

העיתונאי ביקש מהשופטת כי תתיר לו לפרסם את התנהלותה בהליך בעניינו אך זו האחרונה סירבה וכאשר הוא פנה להנהלת בתי המשפט היא החליטה להתפטר מהתיק.

העיתונאי הסביר בבקשתו כי החל לבדוק את התנהלותה של מערכת בתי המשפט כולה בכל הנוגע לבתי המשפט לענייני משפחה, בדגש על אובדנות בקרב גברים הבאים בשערי מוסד זה. 

"במהלך תחקיר המתנהל מזה חמישה חודשים ואחרי שהגיעו לידיו חומרים וממצאים מחרידים, פנה החתום מטה להנהלת בתי המשפט… בהקשר זה מבקש החתום מטה להתיר את פרסומם של כמה מהפניות בקשות תגובות שהעביר לבית המשפט, כמו גם כמה חלקים מכמה פרוטוקולים והחלטות שיפוטיות בתיק. הוא טען כלפי השופטת בין היתר כי "סילפה את דבריו והמציאה פרטים עובדתיים".

"הזדעזעתי מרשלנותה המתמשכת, משקריה, מזיופי הפרוטוקולים, ומנימוקיה להחלטות – נימוקים שהתבססו על המצאות פרי מוחה ועל טענות שאיש בכלל לא העלה לפניה ואשר היא טענה כאילו מי מהצדדים אמר אותן".

לאחר התפטרותה של השופטת תיקו של העיתונאי הועבר לידיו של השופט ארז שני שגם הוא דחה את בקשתו וזאת על אף שטען שהוא תומך ומבין את החשיבות של פרסום פסקי דין  "הכלל הוא שמעשי בית המשפט נעשים ב"אור", ובית המשפט אינו "כותב למגירה" אלא קובע נורמות למען יידע הציבור וכל הגבלה על הפרסום היא בבחינת החריג."

אך במקרה דנן החליט השופט שני לדחות את הבקשה ואף לחייב את העיתונאי ב 4,000 ש"ח הוצאות.

כתב הארץ הכין תחקיר על השופטת ז'יטניצקי רקובר שדנה בתיק שלו. השופטת חשה מאוימת – והתפטרה
קטגוריות
בית דין רבני בית משפט לענייני משפחה

למרות שנדרש אישור של בית המשפט העליון – סרבנית גט תשלם קנס שבועי על עגינות הבעל

לאחר סדרה ארוכה של דיונים ופסקי דין חלוטים של בית הדין הרבני הגדול, הוחלט להשית על אישה המסרבת לקבל הגט מבעלה את הסנקציות ואת צווי ההגבלה החוקיים.

 היא הוזמנה גם לשימוע בפני נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו – שכתב: “בפניי החלטת בית הדין האזורי על הטלת צווי הגבלה על האישה המסרבת לציית לפסקי בית הדין ולקבל את גיטה מבעלה, למרות פסק בית הדין כי חובתה להתגרש"

"הריני מאשר לבית הדין לפעול באמצעות הטלת קנסות יומיים."

על האישה הוטל קנס שבועי בסך של 1250 ש"ח זאת נוסף על ההגבלות של צווי ההגבלה הכוללים איסור יציאה מהארץ, קבלת או החזקת דרכון, רישיון נהיגה, איסור לעסוק במקצוע הטעון רישיון, וכן איסור לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך צ’קים מהחשבון.

הרב הראשי ונשיאת העליון קבעו: קנס 5000 ש”ח בחודש לסרבנית גט

קטגוריות
בית דין רבני בית משפט לענייני משפחה

בג"צ נגד בית הדין הרבני – האם סרבנית גט תקבל דין שווה לסרבן גט?

מערכת גירושים ישראל

הליך חריג הגיע אל מפתנו של בג"צ ובו עתידה לידון סוגייה מאוד מעניינת בה סרבנית גט תדרוש כי לא יוטל עליה סנקציה של מאסר בפועל בגין סרבנותה למתן גט לבעלה.

בהליך בג"ץ 2448/21  עותרת האישה אשר מסרבת לקבל את הגט מבעלה לצו מניעה שלמעשה ירוקן מתוכן את סמכותו של בית הדין הרבני לנקוט בסנקציות כלפי צד אשר מעגן בחוסר תום לב את הצד שכנגד.

פרטי המקרה חסויים לפרסום מכיוון שהם חוסים תחת הדלתיים הסגורות, אך מתוך ההחלטות שנתן כבוד השופט אלרון שופט בית המשפט העליון ניתן להבין כי ביום 11.04.21 הגישה וגם קיבלה האישה צו ארעי לעיכוב ביצוע של צו מאסר שהוצא כנגדה כחלק מהסנקציות המוטלות על סרבני גט.

בבתי הכלא ישבו ויושבים לא מעט סרבני גט גברים אשר מסרבים למסור את הגט על אף הסנקציה החמורה של ישיבה במאסר אך עד כה סרבניות גט שאינן מוכנות לקבל את הגט ומבקשות למעשה לעגן את בני זוגן לא זכו לאותן הסנקציות אם בכלל. נזכיר גם בהקשר זה כי תופעת הסרבנות גט מצד נשים כלפי גברים היא גבוהה יותר מתופעת הסרבנות גט של גברים כנגד נשים.

במקרה שלפנינו מתפתח קרב סמכויות של ממש בין בית הדין הרבני לבין שופטי בית המשפט העליון.

בייעוץ המשפטי של בתי הדין זועמים על השופט אלרון שרמס את סמכותם ואף העביר פרשנות לכוונתם, כאשר רמז שהם התכוונו להורות על מעצרה של האישה על אף הצו הארעי שנתן שאסר עליהם לאסור את האישה.

הדיון בתיק צפוי להתקיים בשבוע הקרוב ואכן נראה שהולך להיות מעניין.

קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה פסקי דין

השופטת קבעה – קנס אסטרונומי על כל מי שינבל את הפה

מערכת גירושים ישראל

בצעד חריג וממש לא שגרתי, בני זוג שהגיעו אל מפתנה של כבוד השופטת מירה רום פלאי בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון כדי לאשר הסכם הורות ומזונות שערכו בניהם קיבלו תוספת חריגה לפסק הדין שמאשר את ההסכם.

חרף העובדה שהצדדים ניהלו הליך רווי יצרים וכעסים סביב סכסוך הגירושים וכן הכניסו בעל כורחו גם את בנם המתבגר למרכזו של הסכסוך קבעה השופטת כי על מנת למנוע מעירוב בנם בסכסוך יאסר על שני הצדדים לדבר עם בנם על כל דבר שקשור להליך המשפטי, וכל דבר בר עדכון יצטרך להיעשות ע"י האפוטרופוס לדין שמונה לקטין.

עוד הפתיעה השופטת כאשר קבעה שבגלל שהתברר במהלך ההליך שההורים מתכתשים ומקללים האחד את השנייה בצורה שאינה מאפשרת תקשורת תקינה היא פוסקת שהם ינהלו מעתה תקשורת על בסיס מסרונים בלבד וכל צד שיקלל או ידבר בשפה לא נאותה יישא בקנס מיידי ע"ס 5,000 ש"ח

" ההורים יוכלו לנהל תקשורת באמצעות מסרונים, אולם, בפעם הראשונה שאחד ההורים  יקלל, ידבר בלשון אלימה או שאינה מכבדת את השני, האפוטרופוס לדין יפנה לבית  המשפט, שיקנוס את ההורה שהפר פסק דין זה, בסך של 5,000 ש"ח."

(תלה"מ 17700-07-20)