קטגוריות
בית דין רבני בית משפט לענייני משפחה

בג"צ נגד בית הדין הרבני – האם סרבנית גט תקבל דין שווה לסרבן גט?

מערכת גירושים ישראל

הליך חריג הגיע אל מפתנו של בג"צ ובו עתידה לידון סוגייה מאוד מעניינת בה סרבנית גט תדרוש כי לא יוטל עליה סנקציה של מאסר בפועל בגין סרבנותה למתן גט לבעלה.

בהליך בג"ץ 2448/21  עותרת האישה אשר מסרבת לקבל את הגט מבעלה לצו מניעה שלמעשה ירוקן מתוכן את סמכותו של בית הדין הרבני לנקוט בסנקציות כלפי צד אשר מעגן בחוסר תום לב את הצד שכנגד.

פרטי המקרה חסויים לפרסום מכיוון שהם חוסים תחת הדלתיים הסגורות, אך מתוך ההחלטות שנתן כבוד השופט אלרון שופט בית המשפט העליון ניתן להבין כי ביום 11.04.21 הגישה וגם קיבלה האישה צו ארעי לעיכוב ביצוע של צו מאסר שהוצא כנגדה כחלק מהסנקציות המוטלות על סרבני גט.

בבתי הכלא ישבו ויושבים לא מעט סרבני גט גברים אשר מסרבים למסור את הגט על אף הסנקציה החמורה של ישיבה במאסר אך עד כה סרבניות גט שאינן מוכנות לקבל את הגט ומבקשות למעשה לעגן את בני זוגן לא זכו לאותן הסנקציות אם בכלל. נזכיר גם בהקשר זה כי תופעת הסרבנות גט מצד נשים כלפי גברים היא גבוהה יותר מתופעת הסרבנות גט של גברים כנגד נשים.

במקרה שלפנינו מתפתח קרב סמכויות של ממש בין בית הדין הרבני לבין שופטי בית המשפט העליון.

בייעוץ המשפטי של בתי הדין זועמים על השופט אלרון שרמס את סמכותם ואף העביר פרשנות לכוונתם, כאשר רמז שהם התכוונו להורות על מעצרה של האישה על אף הצו הארעי שנתן שאסר עליהם לאסור את האישה.

הדיון בתיק צפוי להתקיים בשבוע הקרוב ואכן נראה שהולך להיות מעניין.

קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה פסקי דין

השופטת קבעה – קנס אסטרונומי על כל מי שינבל את הפה

מערכת גירושים ישראל

בצעד חריג וממש לא שגרתי, בני זוג שהגיעו אל מפתנה של כבוד השופטת מירה רום פלאי בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון כדי לאשר הסכם הורות ומזונות שערכו בניהם קיבלו תוספת חריגה לפסק הדין שמאשר את ההסכם.

חרף העובדה שהצדדים ניהלו הליך רווי יצרים וכעסים סביב סכסוך הגירושים וכן הכניסו בעל כורחו גם את בנם המתבגר למרכזו של הסכסוך קבעה השופטת כי על מנת למנוע מעירוב בנם בסכסוך יאסר על שני הצדדים לדבר עם בנם על כל דבר שקשור להליך המשפטי, וכל דבר בר עדכון יצטרך להיעשות ע"י האפוטרופוס לדין שמונה לקטין.

עוד הפתיעה השופטת כאשר קבעה שבגלל שהתברר במהלך ההליך שההורים מתכתשים ומקללים האחד את השנייה בצורה שאינה מאפשרת תקשורת תקינה היא פוסקת שהם ינהלו מעתה תקשורת על בסיס מסרונים בלבד וכל צד שיקלל או ידבר בשפה לא נאותה יישא בקנס מיידי ע"ס 5,000 ש"ח

" ההורים יוכלו לנהל תקשורת באמצעות מסרונים, אולם, בפעם הראשונה שאחד ההורים  יקלל, ידבר בלשון אלימה או שאינה מכבדת את השני, האפוטרופוס לדין יפנה לבית  המשפט, שיקנוס את ההורה שהפר פסק דין זה, בסך של 5,000 ש"ח."

(תלה"מ 17700-07-20)