קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה מזונות

האבות הגרושים בפנייה לראש הממשלה – אל תשריין את אורלי לוי

מערכת גירושים ישראל

בפנייה ששלח היום 31.12.2020 רונן לגזיאל יו"ר עמותת מלוכדים למען הילדים ויו"ר תא האבות בליכוד בשיתוף עם עמותת אבות למען צדק לראש הממשלה בנימין נתניהו דרשו פורום האבות מראש הממשלה שלא לממש את השמועות שרוחשות במערכת הפוליטית כי ראש הממשלה מתכוון לשריין את השרה אורלי לוי אבקסיס ברשימת הליכוד לכנסת הקרובה.

האבות טענו במכתבם כי אם נתניהו יחליט שכן לשריין את השרה לוי הם לא יוכלו למנוע מהחברים בארגוניהם, המונים חברי מרכז ומתפקדים רבים לשנות את הצבעתם למפלגת ימינה בה חברים חברי הכנסת מתן כהנא וח"כ בצלאל סמוטריץ. שהצהירו כך נכתב, שהם תומכים בעמדותיהם למען שיוויון זכויות בהורות שלאחר הגירושים.

נזכיר כי לפני נפילת הממשלה הגיש ח"כ מתן כהנא הצעת חוק לביטול חזקת הגיל הרך שנפלה ברוב קולות בעיקר מכיוון שהליכוד נתן חופש הצבעה לחברי הסיעה.

במכתבם טוענים פורום האבות בפני ראש הממשלה כי השרה אורלי לוי הינה מתנגדת מובהקת למתן זכויות שוות לאבות ולצורך כך היא חברה לארגוני שמאל רדיקאלים, עוד טוענים במכתבם שהשרה איננה נכס אלקטוראלי ששווה לשריינה ברשימה ע"פ מועמדים אחרים.

 

קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה משמורת ילדים פסקי דין

מהי הרפורמה של תקנות סדר הדין החדשות אשר יכנסו לתוקף ב- 1 לינואר והאם הן כוללות את בתי המשפט למשפחה

מערכת גירושים ישראל
ב 1 לינואר 2021 יכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי אשר נכתבו ע"י וועדה בראשות השופט יצחק עמית בשלהי כהונתה של שרת המשפטים הקודמת איילת שקד ונתקלו בחסמים רבים ובניהם עתירות לבגצ

ראשית נדגיש כי התקנות החדשות אינן כוללות תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי חוץ, אלו ימשיכו להתדיין ע"פ התקנות הישנות התשמ"ד-1984 זאת לבד מעקרונות היסוד החדשים שהם כן חלים על מתדייני המשפחה. 

הרפורמה בסדר הדין האזרחי נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד תקנות סדר הדין
האזרחי ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים
האזרחיים, תוך עשיית צדק במסגרת קיומו של הליך ראוי והוגן. כל זאת, תוך יצירת איזון בין צרכיהם של
מתדיינים שונים, לרבות התחשבות בבעלי דין בלתי מיוצגים והתאמת כלים מיוחדים עבורם, מקום שבו יש
צורך בכך.

טענות רבות ואף עתירות הוגשו כנגד התקנות החדשות, בעיקר בזכות הגישה לערכאות למשל באמצעות הגבלת מספר העמודים שיותר לצדדים להגיש וכן במתן סמכות לבית המשפט לדחות ערעורים ללא צורך בתשובת הצד השני וטענות רבות נוספות.

תכליתן של התקנות הוא לסייע בידי בית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי
והוגן, שיאפשר הגעה לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מרבית. על מנת לעשות כן, מבקשות התקנות להשיג
מספר מטרות:

ראשית; להביא לפישוט והאחדה של סדרי הדין הקיימים.

שנית; לשרש חסמים הגורמים
להתארכות דיונים בבתי המשפט באמצעות התמודדות עם תופעות של העדר התייחסות למועדים או שימוש
מרובה בניירת מעל ומעבר לנדרש לעיתים עד כדי מצב שמרוב טיעונים ותתי טיעונים על פני מאות עמודים,
קשה לבית המשפט לאתר את השאלות האמתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים.

שלישית; להביא לגילוי הדדי ושקיפות מלאה בין בעלי הדין לפני הגשת התובענה ובמהלכה.

רביעית;  לקדם נגישות לערכאות השיפוטיות, להבטיח קיומו של הליך ראוי והוגן, ובתוך כך למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר, זמן המהווה משאב ציבורי מובהק, ולהשריש שיקולי יעילות וצדק מהיר.

עקרונות יסוד אלה ראוי שישמשו גם כלי פרשני בכל
הנוגע ליישומם של ההסדרים הדיוניים שבתקנות אלה.

קטגוריות
בית דין רבני בית משפט לענייני משפחה

בית הדין הרבני גוזר עוני על ילדים בגלל מלחמות הסמכות נגד בית המשפט העליון

מערכת גירושים ישראל
בהחלטה שניתנה בבית הדין הגדול בירושלים יצאו הרבנים באמירות קשות כנגד בית המשפט העליון והסלימו את מאבקי הכוח בניהם

ערעור של אישה שהגיע לפתחם של הדיינים הרב שלמה שפירא, הרב צבי בן יעקב, הרב דניאל אדרי מבית הדין הרבני הגדול בירושלים עורר מהומה רבה והטחת האשמות קשות של בית הדין כלפי בית המשפט העליון.

הערעור עסק בתיק משפחה די סטנדרטי שבו האב ביקש מבית הדין האזורי להפחית מדמי המזונות שהוא משלם מידי חודש לידי גרושתו מהטעם שהוא מקיים משמורת משותפת מלאה בפועל והוא זן ומפרנס את בנותיו באופן ישיר כשהן איתו ואין בידיו לשלם עליהן גם כשהן נמצאות אצל אימן.

האב טען כי מן הצדק שגם אימן תזון את בנותיה בטח כאשר מצבו הכלכלי התדרדר ואין בידו לשלם לה כל חודש 2400 ש"ח.

ביה"ד הרבני האזורי נענה חלקית לדרישתו של האב והפחית את דמי המזונות ל 1500 ש"ח עבור שתי בנותיו זאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון (בע"מ 919/15 משנת 2017) אשר קבעה כי יש להטיל  גם על אימהות את  החובה לזון את ילדיהן.

אלא שבערעור שהגישה האם לבית הדין הרבני הגדול יצאו הדיינים חוצץ כנגד ההחלטה של בית הדין האזורי "ועל הדרך" גם הטיחו ביקורת קשה בשופטי בית המשפט העליון שהם פירשו את ההלכה לא נכון: 

"לצערנו ולבושתנו, בית המשפט גילה פנים בתורה שלא כהלכה וקבע על פי הבנתו שחיוב האב והאם למעלה מגיל שש, שהוא מדין צדקה, שווה. וכבר האריכו בכמה פסקי דין שלקביעה זו אין שורש בהלכה, ואין להשוות את השונים, וכפי שביארנו. ולפיכך תמוה בעינינו מה שנאמר בהחלטת בית הדין מיום ז' באדר תש"ף (3.3.20) "ובמיוחד כשעל פי פסיקת בג"ץ החדשה במקרה כזה האב פטור לגמרי מתשלום מזונות ילדים" – וכי תורה שלמה שלנו צריכה תיקון ולהסתמך על מה שפירשו שלא כהלכה את דין התורה?"

הדיינים קבעו שבית הדין האזורי טעה כשהסתמך על ההלכה של בית המשפט העליון שסותרת את דין התורה. "חובה עלינו להבהיר מושכלות יסוד שמשום מה נתעוותו בשנים האחרונות",  "האב הוא שחייב במזונות ילדיו על פי הדין ולא האם".

ולמעשה ביטלו את פסיקתו של בית הדין האזורי והחזירו את החיוב של האב לסך של 2400 ש"ח (כאשר משכורתו נאמדת בסך של 6500 ש"ח), ובכך למעשה גזרו עליו ועל בנותיו חיי עוני במחצית השבוע שהן איתו, וכל זאת רק בגלל שלטענתם ההלכה שקבע בית המשפט העליון נוגדת את פרשנותם לדין התורה.

קטגוריות
פסקי דין

הגישה תלונות שווא במשטרה והסיתה את הילדים – תשלם רבע מיליון שח פיצוי

מערכת גירושים ישראל

בפס"ד של כבוד השופט נמרוד פלקס מבית המשפט השלום בירושלים נקבע כי אם לשלושה תשלם פיצויים בסך העולה על 250,000 ש"ח לבן זוגה לשעבר בגין הסתה של ילדיהם המשותפים עד כדי ניתוק הקשר בינם לבין אביהם. 

בתביעה שהגיש האב (בסך 600 א' ש"ח) הוא עוד טען שהאישה אף הגישה כנגדו מספר תלונות שווא במשטרה שהוא אלים ואף פגע בילדיהם המשותפים מינית, ביודעה שאלו האשמות כזב.

"דומני אף, שכל תכלית תלונת האישה הייתה  לפגוע באיש, מפאת אי שביעות רצונה, או חששה, מרצונו להתגרש"

"מהן יש להסיק, כי האישה אכן הסיתה את הילדים ונטעה בהם מחשבה כוזבת, כי האיש הוא אב פוגעני"

"הילדים עצמם קישרו את סרבנות הקשר למעשים פליליים אותם ביצע כביכול האיש, ולא לאי התעניינותו בהם."

השופט כתב כי הוא איננו מאמין לגרסת האישה כלל!

האב אף הוסיף לתביעה את בנו בכורו שגם הוא הוציא את דיבתו רעה בפני מכריו עת שלח להם הודעות טקסט בהם הוא מאשים את אביו שהתעלל בו מינית כשהיה קטין.

(לחובת הבן נפסקו 10,000 ש"ח פיצויים).

ממצא מעניין ומעט שונה בפסק הדין האמור הוא שהשופט קבע כי התלונות שהוגשו במשטרה יכולות לחסות תחת עוולת 'לשון הרע' על אף שהן נסגרו במשטרה בעילה של: "חוסר ראיות", שזהו דבר שמעט שונה בעולם של תביעות לשון הרע בגין תלונות שווא במשטרה שכן הנוהג הוא שרק שסגירת תיק בעילה של "חוסר אשמה" תוכל להוות תשתית לתביעת לשון הרע. כל זאת על אף הביקורת שהפנה השופט לתובע (או לב"כ) על כך שלא צרפו את תמלול החקירה של הנתבעת כדי שיוודע מה אמרה לחוקרים בהגשת התלונות.

לבסוף קבע השופט כי האישה תפצה את הגרוש בסך של 250,000 ש"ח ובנוסף 25,000 ש"ח הוצאות משפט.

על הבן כאמור נפסק כי ישלם לאביו סך של 10,000 ש"ח

קטגוריות
אלימות במשפחה בית משפט לענייני משפחה

אם שאיבדה את המשמורת על בנה איימה על השופטת והעו"ס ונעצרה

מערכת גירושים ישראל

המשטרה עצרה אמש תושבת ת"א בחשד לאיומים על עובדת סוציאלית ושופטת לאחר שזו איבדה את המשמורת על בנה

אישה מאזור ת"א הוגדרה "לא כשירה" לטפל בבנה הפעוט ע"י עו"ס מהרווחה בתגובה היא איימה לרצוח אותה לאחר ששופטת אישרה את התסקיר בעניינה,

 האם שלחה לעו"ס הודעות טקסט: "את תשלמי על זה, אני אגיע אלייך"  ובעקבות הודעות אלה האישה נעצרה

השופטת טובה פרי מבית המשפט לנוער בבת ים אשר קבעה כי האם אינה כשירה לטפל בבנה החלה אף היא לספוג איומים מהאם. היא שלחה לה הודעות שבהן נכתב "את תשלמי על זה" ו"אני אגיע אלייך". לאחר האיומים הללו, בלשי משטרת איילון עצרו בתל אביב את האם.

במשטרה הבהירו כי בכוונתם לבקש את הארכת מעצרה של האם. עוד התברר כי נגד האם החשודה הוגש בעבר תלונה נוספת על איומים על עובדת סוציאלית אחרת.

קטגוריות
בית משפט לענייני משפחה פסקי דין

האם רצתה לשנות את מקום מגוריה – השופט קבע שטובת הילד קודמת לזכות שלה לחופש תנועה

מערכת גירושים ישראל

פסק הדין של כבוד השופט ארז שני בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נגע בשאלה הרווחת במקרים רבים.

האם לאחר הגירושים שני ההורים חופשיים לנוע ולשנות את מקום מגוריהם ככל שיחפצו זאת על בסיס חופש התנועה הקיים מתוקף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו או שמא טובת הקטין קודמת לזכות בסיסית זו.

בפסק דין מנומק קבע כבוד השופט שטובת הקטין תהיה קודמת לזכותה של האם לשנות את מקום מגוריה ליישוב מרוחק מביתו של האב.

נקודה מעניינת נוספת אשר עלתה בפסק הדין היא שכבוד השופט סירב לקבל את עמדת הרווחה שהגישה תסקיר שהמליץ לאשר לאם לשנות את מקום מגוריה.

השופט מתח ביקורת על הרווחה וקבע שקיימים טיעונים כבדי משקל בעטיים אין בידו לקבל את  המלצת העו"ס ולהתיר את מעברו של הקטין.

"מתיימרת העו"ס לגלוש לתחום המשפטי בהחלטה כי "לא ניתן להשאיר את האם  בניגוד לרצונה". 

"אומר עוד כי התרשמתי כי העו"ס ראתה כאמור את צרכי האם ולשם כך ראתה כפתרון את ביטול  המשמורת המשותפת ושקילת טובת האם גרידא"

"אומר שוב כי התסקיר זה האחרון וההמלצות בו, אינו עוסק בטובתו של קטין מהי"

"לאור דבריי אלו, לא מצאתי לאמץ את המלצות התסקיר בהיות מסקנותיו מבוססות על הערכות ו/או  דעות אישיות הנעדרות תמיכה ממשית, נעדר בדיקות וממצאים מבוססים, ומבלי שניתן משקל ראוי  לבחינת טובתו של הקטין וסבור אני כי נפלו בו פגמים."

 

כבוד השופט האשים בדיון בו נחקרה העו"ס כי היא עוסקת בטובת האם ולא בטובת הקטין.

בסופו של ההליך בקשתה של האם נדחתה ואף נפסק לה לשלם לאב 15,000 ש"ח הוצאות משפט.

קטגוריות
אלימות במשפחה

היא רצתה להפרד ממנו – הוא נתפס בדרכו אליה עם אלה פטיש וסכינים

מערכת גירושים ישראל
איים על בת זוגו לשעבר ונעצר ע"י השוטרים כשהוא בדרכו לפגוע בה וברשותו סכינים, אלה ופטיש.

 

כתב האישום שהוגש ע"י יחידת התביעות במחוז מרכז השבוע לבית משפט השלום ברמלה, חושף פעילות שוטרים שהובילה לסיכול ניסיון פגיעה של גבר בבת זוגו לשעבר.

החשוד, בן 35, תושב מושב במרכז הארץ, התבטא לאחרונה בפני מקורביו כי בכוונתו לנקום בבת זוגו לשעבר על רקע הפרידה ממנו, ואף שלח מספר הודעות מאיימות למכשיר הסלולרי שלה. לאחר מכן יצא החשוד מביתו ונסע ברכבו לכיוון ביתה של בת זוגו לשעבר באזור השפלה. הידידה שחששה שהוא עלול לפגוע בה, דיווחה מיד למשטרה.

צוות שוטרי סיור נשלח במהירות לכתובת מגוריה של בת הזוג, ואיתר את החשוד כשהוא ברכבו סמוך לביתה. בחיפוש שערכו השוטרים ברכבו נמצאו אלת עץ, פטיש וכן שני סכינים.

החשוד נעצר לחקירה, מעצרו הוארך מעת לעת והשבוע הוגש נגדו כתב אישום כאמור, בעבירות של איומים ואחזקת סכין שלא כדין.

סרטון המתעד את רגעי המעצר. קרדיט: דוברות המשטרה.

קטגוריות
משמורת ילדים

ח"כ יואב קיש בנאום חוצב להבות נגד חברי כחול לבן שהצביעו נגד ביטול חזקת הגיל הרך

מערכת גירושים ישראל

סגן שר הבריאות יואב קיש בנאום שלאחר ההצבעה על החוק לביטול חזקת הגיל הרך לחברי סיעת כחול לבן - "צבועים"

הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת מתן כהנא מסיעת ימינה לביטול "חזקת הגיל הרך" נפלה אמש לאחר ש 47 ח"כים הצביעו נגד ורק 18 הצביעו בעד.

ח"כ יואב קיש בנאומו פנה ישירות לחבר הכנסת איתן גינצבורג שנמנה עם הקהילה הגאה ושאל אותו מדוע הוא הצביע נגד האבות שכבר יש להם ילדים, סטרייטים או גאים שבגלל חזקת הגיל הרך בכל סיכסוך בין האבא לאימא הילדים ילכו באופן אוטומטי רק לאם.

גם חבר הכנסת איציק שמולי אשר נמנה גם הוא על הקהילה הגאה נמנע בהצבעה זאת למרות שהצהיר לא פעם כי הוא תומך בביטול החזקה.

ח"כ קיש פנה לכל חברי הכנסת שהצביעו נגד ובמיוחד פנה אל חברי סיעת כחול לבן וכינה אותם "צבועים" ושאל אותם: "מדוע לאבא לא מגיע להיות אבא?"

את ההתנגדות לחוק הובילה דווקא חברת הכנסת קרן ברק שחברה (שוב) למפלגות השמאל והאופוזיציה ושכנעה אותם להצביע נגד החוק.

נזכיר כי מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם יחד עם ארגנטינה בה קיימת חזקת הגיל הרך המפלה באופן בוטה ומגדרי אבות משום מינם בלבד.

צפו בנאום: מתוך מליאת הכנסת