השופט ארז שני באמירה חדשנית – העובדה שהתובעת היא אישה, לא מקנה לה זכות למזונות

מערכת גירושים ישראל  

כבוד השופט ארז שני בפסק דין מיום 26.10.20 קבע כי בהליך בו הצדדים חולקים משמורת משותפת לשני ילדים קטינים מתחת לגיל 6 לא תהיה העברת תשלום מזונות מהאב לאם.

בפסק דינו קבע השופט שני באמירה חריגה ומהפכנית כי: "העובדה שהתובעת אישה היא, אינה מקנה לה רק בשל כך זכות לקבלת מזונות"

עוד קבע השופט כי הגם שהקטינים הינם מתחת לגיל 6 אין הוא מחייב את האב בחובת הזנה אבסלוטית: 

."המעיין היטב בהלכת 919/15 יגלה כי גם שם ראו שופטי בית המשפט העליון את מדרגת גיל 6 
כאילוץ שנכפה בחוק, אך רוח הדברים ברורה – מזונות קטין יש לשלם כפי הכנסות הצדדים וזמני 
השהות"

 

הצדדים חתמו על הסכם בו לא תחול חובת תשלום מזונות על האב והאם תבעה מזונות על אף חתימת הסכם זה ולמרות שיכול בית המשפט להתערב כדי להבטיח את שלומם של הקטינים אמר השופט שני: "להסכם כאמור יש משקל ראייתי אשר לכוונות הצדדים, הכנסותיהם וראייתם את חבותם כלפי 
ילדיהם".

לסיכום פסק כבוד השופט הוצאות בסך 5,000 ש"ח לטובת האב שייצג את עצמו בהליך.

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות