דייני בית הדין הרבני הגדול – "המחקרים האחרונים בנושא המזונות מוטים אג'נדה"

מערכת גירושים ישראל

בפסק דין שהיה על פניו אמור לעסוק בעניינים שבשגרה על גובה המדור שישלם גבר לגרושתו בחרו הדיינים בבית הדין הרבני הגדול שבירושלים הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב צבי בן יעקב להביע את משנתם ותפיסת עולמם בכל הנוגע למחקרים האחרונים בנושא גובה המזונות שמוטל כיום על גברים בלבד.

כזכור לאחרונה פורסמו מספר מחקרים בנוגע לסכומים הנפסקים כיום בבתי המשפט למשפחה וכן בבתי הדין הרבניים, המחקרים פרי עיטם של פורום קהלת וכן של דיין בית הדין הרבני ברחובות הרב אוריאל אליהו קבעו בצורה מאוד נחרצת כי המזונות שנפסקים עבור מזונות ילדים שאותם משלמים אבות יהודים הינם גבוהים לאין שיעור מעלותם בפועל.

בפסק הדין שפורסם כעת מביעים דייני בית הדין הגדול את דעתם על מחקרים אלו בצורה מאוד בוטה ומשתלחת:

"כבר הבענו כמה פעמים את דעתנו שהטבלאות והמחקרים אינם משקפים את המציאות שכל אחד מאיתנו מכיר מהנהגתו האישית"

"ברור שמי שיפסוק לפי המחקרים המדעיים, ללא בחינת הנחות המחקר ויכולת התממשותם במציאות היום־יומית עשוי לגזור על הילדים חיי עוני וסבל כלכלי"

"הסטטיסטיקה בנויה על הצהרות שאזרחים מוסרים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתונים אלה אינם תמיד מלאים ואינם עולים בקנה אחד עם העובדות והמציאות"

"מחקר חדש של כבוד הגר"א אליהו, דיין בית הדין בנתניה, שבו נאספו נתונים משישה גופים מקצועיים, ביניהם גם גופי הכלכלה החשובים במשק, מחלקת המחקר של בנק ישראל בשיתוף האוניברסיטה העברית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות המיסים. זאת בנוסף למחקר מקיף של הכלכלן הראשי של משרד האוצר (לשעבר) ד"ר מיכאל שראל והכלכלן אריאל קרלינסקי מפורום קהלת לכלכלה עם המשפטן ד"ר יואב מזא"ה.

כל הגופים הנ"ל חשובים ומכובדים אבל לצערנו התחשיבים מוטי אג'נדה ומסלפי הלכה"

בסיום פסק דינם של הדיינים הם אפילו עקצו את האבא באמירה שממש לא מכבדת את עצמם ולא את הנושא בו הם אמורים לדון ללא משוא פנים:

"ואין האב יכול לטעון "יבוא אליי ואתן לו מדור", כשטובתו היא שישהה עם אימו. אנחנו מקווים שבמקרה זה המשמורת המשותפת אכן משרתת את טובת הילדים ולא את אג'נדת טובת הכסף של האב."

באמירה זו של הדיינים שהם מקווים שהמשמורת המשותפת תשרת את הילדים ולא את "אג'נדת טובת הכסף של האב" הם מתדלקים את שיח השנאה כנגד אבות רבים וטובים שבסה"כ רוצים לגדל את ילדיהם ומואשמים חדשות לבקרים כי הם מעדיפים את הכסף על פני הילדים שלהם.

נראה כי דייני בית הדין הגדול בהחלט חצו קו אדום באמירה זו.

שיתוף ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
כתבות אחרונות